Regulamin klubu

 • Pierwsze zajęcie jest bezpłatne
 • Członkiem Klubu Kazuro jest osoba, która zawarła z Klubem umowę na uczęszczanie na wybrane zajęcia grupowe i uiściła odpowiednich opłat;
 • Do prowadzenia zajęć indywidualnych z trenerem zakup karnetu klubowego nie jest wymagany
 • Dostęp w strefę treningową mają tylko członkowi Klubu Kazuro
 • Rodzice dzieci mogą przejść do szatni razem z dzieckiem, ale oczekiwanie na dzieci jest możliwe tylko w holu Klubu;
 • Zajęcia grupowe odbywają się według planu opracowanego przez Administrację Klubu;
 • Indywidualne zajęcia odbywają się w dogodnym dla osoby trenującej i trenerów czasie;
 • Członek Klubu jest zobowiązany szanować innych członków Klubu, trenerów, administrację oraz innych pracowników Klubu.
 • Członek Klubu jest zobowiązany troszczyć się o mienie i sprzęt Klubu z którego korzysta na treningu;
 • Członek Klubu zobowiązany jest do przestrzegania higieny osobistej, zarówno fizycznej, jak i moralnej;
 • Dołączając do Klubu Kazuro, członek Klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań medycznych do zajęć sportowych i ponosi osobistą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 • Członek Klubu zobowiązany jest do powstrzymania się od uczęszczania na Trening Funkcjonalny lub Sztuki walki w Klubie sportowym Kazuro, w przypadku chorób przewlekłych, chorób zakaźnych, zakaźnych chorób skóry, a także chorób narządów wewnętrznych, tworzących zagrożenie dla zdrowia lub życia Jego, lub innych Klubowiczy.